VECTRA to biuro rachunkowe specjalizujące się w obsłudze podmiotów gospodarczych.
Nasi klienci to:
- spółki prawa handlowego (w tym również z udziałem kapitału osób zagranicznych),
- spółki cywilne i osoby fizyczne, a także
- organizacje pożytku publicznego (fundacje, stowarzyszenia).

VECTRA to firma z tradycją - działamy na rynku już od 1989 roku.
Podstawą naszej działalności są dokonane przez Ministra Finansów wpisy:
- na listę doradców podatkowych (nr 04029), a także
- na listę podmiotów uprawnionych do świadczenia usług księgowych (nr 32122).

Bierzemy pełną odpowiedzialność za jakość naszych świadczeń (posiadamy polisę z tytułu ubezpieczenia OC).

Nasze usługi obejmują:
- prowadzenie ksiąg rachunkowych
- prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
- pełną obsługę kadr, płac i ubezpieczeń społecznych
- doradztwo podatkowe
- reprezentowanie naszego klienta wobec urzędów skarbowych, zakładu ubezpieczeń społecznych i innych organów administracji państwowej

Stosujemy szczególnie korzystne warunki rozliczeń dla nowopowstających podmiotów gospodarczych.